ZÁRUKY

Hyundai trikrát lepší

Hyundai prichádza s jedinečným programom „ 5 rokov záruky a výhod“, ktorý bude hýčkať nielen vaše nové auto ale aj vás.
Nový program vám prináša nasledujúce výhody:

5 rokov záruka

  • Bez obmedzenia počtu najazdených kilometrov

5 rokov asistenčná služba

  • Časovo korešponduje s obdobím 5-ročnej záruky
  • Minimálny rozsah asistenčnej služby zahŕňa bezplatné volanie na linku pomoci, odtiahnutie do najbližšieho autorizovaného servisu Hyundai a platí pre domovskú krajinu i zahraničie.

5 krát zvýhodnená prehliadka a diely

  • Zľava 5 x 5% na prácu a originálne náhradné diely Hyundai pre pravidelnú údržbu. Znamená to, že pri najazdení do 30 000 km ročne máte túto zľavu až na 5 rokov.

* Hyundai 5-ročná záruka bez obmedzenia počtu najazdených km sa vzťahuje len na vozidlá Hyundai pôvodne predané cez autorizovaného predajcu Hyundai koncovému zákazníkovi podľa podmienok stanovených v záručnej knižke. Upozorňujeme, že Hyundai 5-ročná záruka bez obmedzenia počtu najazdených km bola nedávno zmenená. V závislosti od dátumu výroby, ako aj od času dodania a naskladnenia sa môžu na vozidlo vzťahovať ešte staré záručné podmienky stanovené v záručnej knižke. V prípade otázok sa, prosím, obráťte na svojho miestneho autorizovaného predajcu Hyundai.

Tak 5 ako i 3-ročná záruka je poskytovaná nielen na vybrané systémy, ale na celé vozidlo okrem tzv. „rýchlejšie opotrebovateľných“ dielov medzi ktoré patria napr. žiarovky, brzdové doštičky, filtre.

  • Záruka na neprehrdzavenie dielov karosérie  osobných vozidiel trvá 12 rokov od dátumu kúpy alebo prvého použitia vozidla bez obmedzenia počtu najazdených kilometrov za podmienok uvedených v garančnej knižke Hyundai. Vozidlo  H-1 (osobná alebo nákladná verzia) má záruku na  neprehrdzavenie 10 rokov.
  • Záruka na akumulátor a „rýchlejšie opotrebovateľné“ diely je 2 roky od dátumu kúpy alebo prvého použitia vozidla.

Záruka na továrensky zabudované autorádio je 3 roky od dátumu kúpy alebo prvého použitia.

Hyundai tiež ponúka mapové podklady integrovanej navigácie počas celej doby trvania 5 ročnej záruky (Bezplatne raz ročne. Platí pre vozidlá predané po 1. 9. 2013).

Podmienkou uznania záruky je vykonanie údržby stanovenej výrobcom – servisných prehliadok v súlade s predpisom výrobcu a ročných kontrol karosérie a ich potvrdenie v garančnej knižke. Servisné prehliadky, údržba a kontroly sú hradené majiteľom vozidla. Kupujúci má právo na bezplatné odstránenie chyby výrobného charakteru, ku ktorej došlo pri bežnej prevádzke vozidla.

Podrobné informácie o intervaloch a podmienkach záruky nájdete v garančnej knižke dodávanej k novému vozidlu.

Program „ 5 rokov záruky a výhod“ sa zo súčasnej ponuky nových vozidiel vzťahuje na modely i10, i20, i30, IONIQ, Kona, Tucson a Santa Fe.


* Pre komerčne používané vozidlo (taxi, vozidlo autopožičovne apod.) je záručná doba 3 roky alebo doba do najazdenia 100 000 kilometrov, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.